Programmaplan

4. Sport, cultuur en onderwijs

4. Sport, cultuur en onderwijs

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, het accommodatiebeleid, leesstimulering en onderwijs.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

We willen een gemeente zijn waar inwoners voldoende mogelijkheden hebben om:

  • onderwijs te volgen;
  • te sporten en te bewegen; en
  • culturele activiteiten bij te wonen.

Ontwikkelingen

We willen preventie en een gezonde leefstijl stimuleren. Daarom stellen we het integraal sport- en gezondheidsbeleid op. Ook komen we met een startnotitie voor het kunst- en cultuurbeleid en een visie op dierenwelzijn. Tenslotte stellen we accommodatiebeleid op en realiseren we een startnotitie vrijwilligerswerk.

Lasten & baten

Lasten

4.186.616

5,5 %

Baten

1.060.651

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32