Home

Financiële begroting

Onderstaand vindt u een overzicht van de onder taakveld 0.4 overhead begrote kosten voor de komende jaren.

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Personeel

6.856

6.913

8.549

8.269

7.400

7.400

Bedrijfsvoering en facilitaire zaken

943

744

729

728

734

734

Huisvesting

438

614

487

437

444

436

Overig

2

4

2

2

2

2

ICT

919

1.155

1.888

1.735

1.724

1.707

Totaal 0.4 Overhead

9.159

9.430

11.655

11.171

10.305

10.279

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32