Home

Financiële begroting

Conform de eisen van de BBV lichten wij onderstaand de geplande investeringen voor de komende jaren toe.

(x € 1.000)

Kapitaallasten

Pr.

Omschrijving

Investering

2023

2024

2025

2026

2023

2

Rehabilitatie Daver / Ravenswaaysestraat

1.010

22

22

22

4

Vervangende huisvesting Koningin Beatrix school Buren

3.495

92

92

92

6

Inrichten Centraal Meldpunt

30

6

6

6

6

Ontsluiten Open data

50

10

10

10

6

Ondernemersportaal

10

2

2

2

6

Data gericht werken BI-tool

10

2

2

2

6

Vervanging Makelaarssuite

28

6

6

6

6

Vervanging Storage Area Network

187

38

38

38

6

Faciliteren digitaal werken vervangen werkplekken

215

43

43

43

Totaal investeringen in 2023

5.035

2024

2

Rehabilitatie Asch / Groenestraat

451

10

10

2

Rehabilitatie Zoelen / De Zeeg

258

6

6

2

Rehabilitatie Ingen / Nieuwe weg

194

4

4

4

Bouw gymlokaal Lienden

342

9

9

6

Integratie berichtenverkeer WABO-BGT-BAG-WOZ

11

2

2

Totaal investeringen in 2024

1.256

2025

2

Rehabilitatie wegen (nog niet bekend welke wegen)

1.078

23

4

Inrichting buitenterrein gymlokaal Lienden

26

1

4

Uitbreiding berging gymzaal Beusichem

21

1

4

Vervangende huisvesting scholen Lienden

6.979

184

Totaal investeringen in 2025

8.104

2026

2

Rehabilitatie wegen (nog niet bekend welke wegen)

1.078

Totaal investeringen in 2026

1.078

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32