Home

Financiële begroting

Algemeen

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht baten en lasten. Hier geven wij u inzicht in de financiële ontwikkelingen van ons meerjarenbeeld.

De belangrijkste ontwikkelingen (mutaties > € 100.000) lichten wij toe bij de financiële beschouwingen. Op programmaniveau lichten wij alle voorstellen met een financiële impact groter dan € 25.000 toe.

De gemeente Buren maakt geen gebruik van een post onvoorzien.

Bedragen x ( € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Wonen, werk en recreatie

-5.605

2.522

-3.083

-4.760

1.889

-2.871

-4.397

1.743

-2.653

-4.297

1.743

-2.553

2. Fysieke leefomgeving

-14.475

7.267

-7.208

-14.575

7.234

-7.340

-14.479

7.230

-7.248

-14.373

7.230

-7.143

3. Sociaal domein

-33.039

11.261

-21.778

-27.265

6.861

-20.404

-24.505

4.671

-19.834

-24.505

4.671

-19.834

4. Sport, cultuur en onderwijs

-4.187

1.061

-3.126

-3.943

999

-2.945

-3.944

1.010

-2.934

-4.122

1.027

-3.095

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-5.217

399

-4.818

-5.323

603

-4.720

-5.363

650

-4.713

-5.473

759

-4.713

Subtotaal

-62.523

22.510

-40.013

-55.866

17.586

-38.280

-52.688

15.304

-37.382

-52.770

15.430

-37.338

0.4 Overhead

-12.887

1.232

-11.655

-12.453

1.282

-11.171

-11.587

1.282

-10.305

-11.562

1.282

-10.279

0.5 Treasury

62

60

123

67

60

127

59

60

119

63

60

123

0.61 OZB Woningen

-441

5.654

5.213

-441

5.767

5.326

-441

5.882

5.441

-441

5.882

5.441

0.62 OZB niet-woningen

-112

2.233

2.121

-112

2.278

2.166

-112

2.323

2.211

-112

2.323

2.211

0.64 Belastingen overig

-158

144

-14

-157

124

-33

-154

104

-50

-154

104

-50

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

-180

43.113

42.933

-291

44.310

44.019

-219

45.508

45.290

-217

40.697

40.480

0.8 Overige baten en lasten

-463

-463

-389

-389

-372

-372

-372

-372

Saldo voor mutaties reserve

-76.701

74.947

-1.754

-69.642

71.406

1.764

-65.513

70.464

4.952

-65.566

65.779

215

1. Wonen, werk en recreatie

430

194

80

-20

2. Fysieke leefomgeving

130

130

130

130

3. Sociaal domein

0

4. Sport, cultuur en onderwijs

29

25

25

25

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0

6. Bedrijfsvoering

16

16

16

16

Saldo na mutaties reserves

-1.150

2128

5201

364

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32